Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru tovaru od Juraj Kuchárek JK PRODUCTION, prostredníctvom internetového obchodu luciasoralova.sk/eshop, na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailu.

Ceny
Cena uvedená u pri tovare je konečná (vrátane DPH). Cena tovaru sa rozumie cena za 1ks konkrétneho tovaru bez ceny za dodanie a spôsob platby. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacia doba a platobné podmienky
Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľko dní daný tovar odosielame (odovzdávame balík doručovateľskej spoločnosti) Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu.

Spôsob dodania
Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo osobne na základe požiadavky zákazníka. Cena za službu je uvedená pri objednávke tovaru a na samostatnej stránke o poplatkoch. Doručenie zásielky trvá približne 1-3 pracovné dni, prípadne do 24. hod v prípade kuriérskej spoločnosti.
Spôsob platby
Platbu za objednávku môžete realizovať nasledovnými spôsobmi:

    V hotovosti
    Prevodom na účet

Každá zásielka obsahuje faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak – v prípade darčekového balenia).

Poštovné a iné poplatky
K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.

 pošta Česká republika  5€ / 125 KČ
 pošta Slovensko  2,90€

Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Odstúpenie (storno) od objednávky
Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Tovar je potrebné zaslať na adresu Juraj Kuchárek JK PRODUCTION, 29 Augusta 19, 81108 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Používanie materiálov zo stránky
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od prevádzkovateľa obchodu fantričko.sk zakázané.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2013