SK |

ČESKÝ KALENDÁŘ (divadlo poézie)

 

"Český kalendář"  je pôvodný projekt Michala Horáčka. Okrem zbierky villonských balád a ich zhudobnení na pripravovanom CD, ho tvorí aj divadelný cyklus 12 inscenovaných večerov /divadlo poézie/ v Švandovom divadle v Prahe. Balady, ktorých autorom je Michal Horáček, sú venované premenám kalendárneho roku a jeho prežívaniu. Balady zhudobnili na základe výzvy M.Horáčka známi aj neznámi skladatelia.  Mnohé z nich zhudobnila aj Lucia, ktorá  účinkuje v spomínanom divadelnom cykle, aj ako ich interprét.

Réžia : Dodo Gombár

Účinkujú : Petra Hřebíčková, Ondřej Ruml, Lucia Šoralová/Lenka Nová, František Segrado