SK |

KRYSAŘ (muzikál)

Muzikál Krysař je ďaľším pôvodným českým muzikálom, ktorý sa predstavil aj slovenskému divákovi. Po viac ako 100 úspešných reprízach v Bratislave pokračoval v divadle Jonáša Záborského v Prešove. 
Muzikál vznikol podľa stredovekej legendy o láske, vášni, nenávisti a zneužití moci. Hudbu a libreto napísal Daniel Landa, réžie sa ujal slovenský režisér Jozef Gombár za asistencie Miriam Landa, choreografiu bravúrne zvládla Šárka Ondrišová. 
Muzikál mal premiéru 8.10.1999 na Novej Scéne v Bratislave. 
V Prahe sa muzikál hrá v pôvodnej réžii Miriam Landovej.

Lucia Šoralová - Agnes

divadlo Nová Scéna - Bratislava 1999 - 2000
divadlo Jonáša Záborského - Prešov - 2001 - 2002
divadlo Kalich - Praha od r.2003 stále v repertoári divadla