SK |

DRACULA (muzikál)

Muzikál Dracula bol prvým českým muzikálom zrealizovaným aj na slovenskej scéne. Po takmer 800 úspešných reprízach v Prahe sa tvorcovia muzikálu /textár Z. Borovec, hudobný skladateľ K. Svoboda , režisér J. Bednárik / rozhodli predstaviť ho aj slovenskému divákovi . Bratislavský Dracula mal teda premiéru v septembri 1998 a po viac ako 100 reprízach sa presunul aj na východ Slovenska, do Prešova.

Lucia Šoralová - Lorraine

Bratislavský Istropolis - 1998 - 2000
divadlo Jonáša Záborského - Prešov - 2000 -2001